Sam rozum stwierdził, że istnieje tylko jeden Bóg

Czy jeden człowiek może mieć wiele celów ostatecznych? Skoro prawdą jest bytową, że u podstaw wielości świata stoi jeden byt Boski, to rozumiemy, z tej prawdy, że teraz pytając o cel, że jeden człowiek, może dążyć do wielu celów ostatecznych? Czy człowiek religijny może dążyć do różnych Bogów, bo każda wiara, jak słyszymy ma swojego Boga. Czy prawdą jest, że jest wielu Bogów? Tylko z pozycji rozumu wiemy, że skoro u podstaw wielości bytów kosmosu stoi jeden byt, Absolut, to wiadomo, że na płaszczyźnie religijnej, człowiek nie może wyprowadzać z tej prawdy istnienia wielu bóstw, bo taki wniosek jest fałszywy z prostej racji, że sam rozum stwierdził, że istnieje tylko jeden Bóg. Na płaszczyźnie wiary nie mogę wyprowadzać wniosku o istnieniu wielu Bogów. Stąd istnienie wiele wiar jest fałszywością, tylko że w sferze wiary czy religii. Dlatego też prawdziwą jest jedna wiara. Jak w Credo wyznajemy, to dotyczy Kościoła, ale także i wiary, że Kościół jest jeden. Dla płaszczyzny wiary, wiara jest tylko jedna prawdziwa, ponieważ tylko jedna prawda o Bogu jest prawdziwa, a wiara jest prawdą. Jeżeli ktoś by powiedział, że ja sobie z racji religijnych, czy wiary, czy politycznej, intelektualnych, czy nastrojów emocjonalnych stawiam tezę o istnieniu wielu celów ostatecznych. Błąd. Nie ma wielu celów ostatecznych człowiek z prostej prawdy, że u podstaw świata istnieje tylko jeden Bóg i jeden Pan. Istnieje tylko jeden Chrzest w Imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80