Łagodnie i z Bojaźnią Bożą zachowujmy czyste sumienie

1 P 3, 15: Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
1 P 3, 16: A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają.
1 P 3, 17: Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

1 myśl na temat “Łagodnie i z Bojaźnią Bożą zachowujmy czyste sumienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.