Natura racją bytowości

J XVII .23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

W naturze połączenie mężczyzny i kobiety jest związkiem osobowym.
W naturze połączeniu tej samej płci nie może być mowy o żadnym osobowym związku.
Związek małżeński jest związkiem miłości, więc nie może być mowy w ideologii gender o miłości.
Gdzie nie ma wolnej woli, nie ma racji bytowości, która decyduje o tym, że wolno powiedzieć, Bogu lub drugiemu: „Miłuję Ciebie”.

J XVII . 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.