Najwięksi ideolodzy-kłamcy absolutnie świadomie wdrażali proces deformacji ludzkiego myślenia

Dz XVII .24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

Ich myśli nie są przypadkowe lub błędne. Bez żadnej wątpliwości można przedłożyć tezę, że to są próby – wraz z ojcem kłamstwa – zamachu na całego człowieka.
Nie pozwólmy ideologii pustki i obojętności wdrażać proces adaptacji, i obrony kłamstwa o człowieku, i o Panu Bogu.

Ps LXXI .5 Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, ufności moja od moich lat młodych!
6 Ty byłeś moją podporą od narodzin;
od łona matki moim opiekunem.
Ciebie zawsze wysławiałem.


Komentarze są zamknięte.