Dlaczego powiedziano kochaj?

Mt 22.39 Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Mt 5.39 Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 44 Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
Łk 23.34 Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
J 13.24 34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

Największym wrogiem dla mnie, jestem ja sam. Nikt większej krzywdy nie wyrządzi mi, niż ja sam sobie. Nikt bardziej nie okłamie mnie, niż ja sam siebie. Nikt bardziej nie pokocha mnie, niż ja sam siebie. Nikogo bardziej nienawidzę, niż siebie samego. To czym żyję, dzielę się na zewnątrz, więc niech to będzie poznanie i zaakceptowanie siebie przez umiłowanie.

Nad tą naszą marnością jest jeszcze Pan Bóg, który powie Prawdę o mojej miłości.