Jak ewangelizować ?

Jak przekazywać Prawdę bliźniemu? Z Miłością i czułością, bez tonu oskarżenia i narzucania się. Nie zapominajmy, że człowiek szuka Miłości, a nie syku jednego na drugiego, tym bardziej gdy czuje …