Dlaczego powiedziano kochaj?

Mt 22.39 Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Mt 5.39 Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 44 Miłujcie waszych …