PASCENDI DOMINICI GREGIS

Encyklika Ojca Świętego Piusa X o zasadach modernistów Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, pozostających w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/ Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. …