PASCENDI DOMINICI GREGIS

Encyklika Ojca Świętego Piusa X
o zasadach modernistów
Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy,
pozostających w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie.
WSTĘP
ROZDZIAŁ I MODERNISTA – FILOZOF
ROZDZIAŁ II MODERNISTA – WIERZĄCY
ROZDZIAŁ III MODERNISTA – TEOLOG
ROZDZIAŁ IV MODERNISTA – HISTORYK
ROZDZIAŁ V MODERNISTA – KRYTYK
ROZDZIAŁ VI MODERNISTA – APOLOGETA
ROZDZIAŁ VII MODERNISTA – REFORMATOR
ROZDZIAŁ VIII PRZYCZYNY MODERNIZMU
ROZDZIAŁ IX ŚRODKI ZARADCZE
ZAKOŃCZENIE
Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 8 września 1907 r., Pontyfikatu Naszego roku piątego.