Święty Sakrament Małżeństwa – walka końca czasu.

Święty Sakrament Małżeństwa – walka końca czasu.
Zdrada Boga i ludzi – cudzołóstwo.

Księga Wyjścia 20
14 Nie będziesz cudzołożył.
17 Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego

Ga 1.6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii.

Zdrada Sakramentu Małżeństwa ujawnia zdradę względem Jezusa i Kościoła Świętego.

Ef 5.31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

Ustępstwo Mojżesza wbrew Woli Boga, względem Sakramentu Małżeństwa nie pozwoliło mu wejść do Ziemii obiecanej przez Boga.

Mt 19. 7 Faryzeusze odparli Jezusowi: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Mt 19.8 Odpowiedział im: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było.
Mt 19.9 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Sobór trydencki obradujący w latach 1545-1563, uporządkował kościelne prawo małżeńskie. Przeciwstawiając się poglądom protestanckim, uznającym naturalny, niesakramentalny charakter małżeństwa, określił, że jest dogmatem wiary katolickiej, iż małżeństwo jest sakramentem i że zostało ustanowione przez Chrystusa, a nie później przez Kościół.

Gdyby ktoś mówił, że małżeństwo nie jest prawdziwie i odrębnie jednym z siedmiu sakramentów ewangelicznego Prawa, ustanowionym przez Chrystusa Pana, ale jest wymyślone w Kościele przez ludzi i nie udziela łaski – niech będzie wyklęty….

Nie róbmy ze Świętego Kościoła reformatorskiej anarchistycznej Nierządnicy.

Ga 1.7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

Obrońca Prawdy Małżeńskiej męczennik święty Jan Chrzciciel

Mt 14.3 Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego, Filipa. 4 Jan bowiem upomniał go: “Nie wolno ci jej trzymać”.

Heretycy głoszą anarchię, między innymi tak, że do silnika diesla już można lać i ropę i benzynę, nie zważając na wytyczne producenta.
Już nadszedł taki czas, już pojawili się tacy ludzie, którzy głoszą w Imieniu Boga, a po cichu zuchwale zezwalają i fałszują Słowo Boże.
Strażnicy prawdy, stali się marionetkami kłamstwa.
Inni ze strachu grzeszą tchórzostwem, przemilczając walkę z Prawdą, przytakując kąkolowi kłamstwa.
Nowa światowa doktryna usprawiedliwiająca grzech cudzołóstwa zdobywa szybko serca naiwne i namiętnością napełnione.

Następstwo, Droga Krzyżowa Pana Jezusa.
Świętokradztwo, zezwolenie na przyjmowanie czystego Pana Jezusa tym co trwają w grzechu, w cudzołóstwie.

Mt 16.23 Lecz Jezus odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki”.