Litania do Matki Bożej Brzemiennej

Litania do Matki Bożej Brzemiennej

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami.
Maryjo Matko Syna Bożego
Maryjo rozważająca Słowo Boże w swoim sercu
Maryjo cierpiąca pod krzyżem Chrystus
Maryjo przyjmująca nas za swoje dzieci
Maryjo radością napełniona przy Zmartwychwstaniu Chrystusa
Maryjo czuwająca i modląca się w Wieczerniku z Apostołami
Maryjo przeżywająca radość Apostołów z otrzymania Ducha Świętego
Maryjo Matko wszystkich wierzących

Maryjo Pani Skępska
Maryjo objawiająca się w Puszczy na przydrożnym kamieniu
Maryjo rozmawiająca z pasterzem
Maryjo obierająca to miejsce na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi
Maryjo prosząca o zakonników na stróżów tego miejsca
Maryjo obdarzająca potrzebnymi łaskami
Maryjo skuteczna lekarko w chorobach duszy i ciała
Maryjo, Dziewico Brzemienna
Maryjo opiekunko matek w stanie błogosławionym
Maryjo zaniepokojona losem dzieci nienarodzonych
Maryjo zatroskana o małżeństwa bezdzietne
Maryjo upraszająca u Boga dar macierzyństwa i ojcostwa
Maryjo opiekunko dzieci i młodzieży
Maryjo opiekunko dziewic
Maryjo Matko pięknej miłości
Maryjo Matko Miłosierdzia
Maryjo przytulająca do Serca małżonków po stracie dziecka
Maryjo czule spoglądająca na nas
Maryjo wysłuchująca nasze prośby
Maryjo przychodząca nam z pomocą
Maryjo pomagająca nam na nowo uwierzyć w Boga
Maryjo przywracająca nam nadzieję
Maryjo pomagająca nam odkryć prawdziwą miłość

Maryjo wniebowzięta
Maryjo ukoronowana na Królową nieba i ziemi
Królowo świata
Królowo pokoju
Królowo Polski
Królowo Mazowsza i Kujaw
Królowo Ziemi Dobrzyńskiej
Królowo Zakonu Serafickiego
Królowo rodzin
Królowo naszych serc

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

Imprimatur, Ks. Bp Piotr Libera, Płock , 18.01.2016 r. nr 57/2016

źródło => Litania do Matki Bożej Brzemiennej
ulotka => http://bernardyniskepe.com/index.php/230-litania-do-matki-bozej-brzemiennej