Czy przyznałem się przed sobą do wszystkich grzechów?

II Sm XII.13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech – nie umrzesz

Gdy człowiek szczerze zagląda w głąb siebie i wywołuje z pamięci liczne zdrady Boga przez grzech, odkrywa postać osobistego niezadowolenia – wstrętny grzech.