Po co żyć dla innym?

I Tes IV. 13 Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

Rezygnując z siebie, a nawet umrzeć dla Boga i bliźniego, przygotowuje się na spotkanie z Bogiem bez przerażenia.

Flp I. 21 Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk