Czy mam odwagę na niepłodzenie zła?

Ps CXXXVII.8 Córo Babilonu, niszczycielko,
szczęśliwy, kto ci odpłaci
za zło, jakie nam wyrządziłaś!
9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije
o skałę twoje dzieci.

Nikt nie dopuszcza się zła – nagle. Grzech zanim ujawni się, ma swoje zaloty i historię dużo wcześniej. Nie wolno dopuszczać do zapłodnienia i rozwijania zdradzieckiego bytu w sobie. Zło rozpoczyna swą bytowość od niewidocznego istnienia, skuszenia się myślą. Zarażony grzechem, gdy się ujawni zło, potrafi je usprawiedliwić, przyzwyczaić się dbając o nie i żyć z nim. Biada, gdy Prawda zaskakuje nagłym obnażeniem. Miejmy odwagę od razu mówić NIE, gdy wyczuwamy w sobie złą intencję.

Mt XXIV.19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!