Czy popełniając zło złoszczę się nim na innych?

II Sm XII . 5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: “Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. 6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia”. 7 Natan oświadczył Dawidowi: “Ty jesteś tym człowiekiem.

Oburzenie się na zło bliźniego, to tak naprawdę stłumiona złość na samego siebie, na grzech, który się popełniło i ukryło. To nienawiść i wstręt, którą się czuje, gdy popełni się zło. Kapłan jest tym, który pomaga bezpiecznie odreagować stłumioną na siebie agresję. Nie oburzajmy się na tych, którzy przypominają nam nasz występek. Nie ma miłosierdzia ten, kto nie przyznał się i dostąpił wybaczenia za swój grzech.