Czy potrafię pokonać lęk przed umieraniem?

Jr XXXVIII.6 Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.

Życie ludzi umiłowanych przez Boga jest pełne sprzeczności. Muszą umrzeć dla innych, by się na nowo narodzić, bo ratując swoje życie, zapadają w śmierć. Porównując z ludzką opinią, nie można pokonać lęku o samego siebie, gdyż ten strach może zwyciężyć tylko zaufanie do Boga.

Jr XXXVIII.17 “To mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia; ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. 18 Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki”.