Czym jest wyróżnienie przez Pana Boga?

IKorIV.7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.

Wyróżnienie przez Pana Boga “ulubieńców” jest zbyt często źle rozumiane i wydaje się, że jest się kimś doskonalszym, lepszym, wyjątkowym i świętym. Misja dla Boga, to tak jak dla Świętego Pawła i dla nas ma być osobistym poniżeniem, aby inni zostali wywyższeni, bez cienia dumy. Nie wolno się unosić z powodu wzrostu duchowego, który przecież nie jest naszą zasługą.

IKorIV.11 Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, 12 i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; 13 dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.