Zachowywać przykazania, „tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca“.

J 15.9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Powiedzieć, że Bóg nas kocha to trochę mało. Słowa mają za małą pojemność. Dlatego Bóg to pokazał w Jezusie Chrystusie i doszedł do pewnej granicy. Krzyż i zmartwychwstanie oraz uobecnienie tej Ofiary w Eucharystii są tymi granicami miłości wyrażonej. To miłość do końca nie tylko ludzkiego pojmowania, ale to przede wszystkim miłość do końca boskiej wszechmocy. Tę prawdę zamyka nasz Pan przez symetrię. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem“. Nie mniej, nie więcej. Nie podobnie, nie tak jakby. Dokładnie jak Ojciec umiłował Syna, tak Syn umiłował nas. Jest jeszcze jedna symetria w tej Ewangelii. Zachowywać przykazania, „tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca“. Jakie Ojciec dał przykazania Synowi? Może było tak:

Przykazanie pierwsze — „Będę pamiętał, aby kochać ciebie jakbyś był jedyny“.
Przykazanie drugie — „Będę twoje imię szanował. Nigdy cię nie zlekceważę“.
Przykazanie trzecie — „Będę zawsze obecny przy tobie i wysłucham cię kiedy będziesz się modlił“.
Przykazanie czwarte — „Będę miał do ciebie szacunek jako do mojego dziecka“.
Przykazanie piąte — „Nigdy nie zniszczę twojego życia. Moja opatrzność będzie nad tobą czuwać“.
Przykazanie szóste — „Nie zdradzę twojej miłości i nigdy cię nie opuszczę“.
Przykazanie siódme — „Nigdy ci niczego nie zabiorę, lecz będę obdarowywał“.
Przykazanie ósme — „Nigdy cię nie okłamię i zawsze usłyszysz ode Mnie prawdę“.
Przykazanie dziewiąte — „Nie zabiorę ci tych, których kochasz“.
Przykazanie dziesiąte — „Ani niczego czym cię obdarzę, ponieważ dary Moje są nieodwołalne“.

http://delurski.pl/