Bóg umiłował nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami

Rz 5.8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Jego miłość nie jest uwarunkowana naszą miłością czy naszymi dobrymi uczynkami. Odkrycie tej prawdy pozwala na wzajemność. Odpowiedzieć Miłością na Miłość to znaleźć najprostszą drogę do Nieba. Miłość nie jest bytem teoretycznym. Żaden człowiek nie chciałby i nie chce być kochany teoretycznie. Miłość przekłada się na czyn. Dlatego Chrystus może powiedzieć

J 14.23Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę…24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich

Miłość poznajemy po czynach, nie po deklaracjach. Nie kocham swojej żony, jeśli przechodzę obok niej obojętnie i to w chorobie. Nie kochamy Boga gwałcąc Jego Słowo. Nie można mylić Miłości z jakimś uczuciem wzruszenia, przywiązania czy sympatii. Miłość jest konkretna albo nie ma jej wcale. Miłość jest konkretna jak Wcielenie, jak Krzyż i Zmartwychwstanie. Miłość powróci jako Miłość.

por Miłość i przykazania