Kościół zmienia sie w muzeum

íW czasie próby Kościół ze szpitala polowego zmienia się w muzeum zamknięte, dostępne dla wybranych, ale już nie wszystkich.

Mt 8, 26: A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.