Pan Jezus jest dziś mocno zapracowany.

Przez wyniosła arogancję i egoizm człowieka, szatan ma niewiele do robienia.