Osądzanie innych

Surowo i mnie surowo Bóg osądzi. Miłosiernie, na Boże miłosierdzie mogę liczyć. Według prawa i mnie według litery prawa Bóg osądzi. W Sądzie Bożym panuje reguła oko za oko, ząb …

Posłuszeństwo

1 Sm 15. 22 Samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. 23 Bo opór …

Nieposłuszeństwo

Człowiek nieposluszny żyje usprawiedliwieniami, tym by udowadniać światu swoje posłuszeństwo.

Grzechy przeciw miłości bliźniego

Jk 4, 11: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś osądzasz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. …

Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia. Wasz Przedwieczny Ojciec Bóg Najwyższy …

Pan Jezus ostro nauczał Faryzeuszy

Faryzeusze to osoby religijne, znające Pismo Święte, modlące się kilka razy dziennie, poszcza 2 razy w tygodniu stawiają mur potrzebującym z zasad bez współczucia i bez miłosierdzia. Łatwo potepiaja i …