Matka i Królowa Kapłana

ZAKOŃCZENIE Matka i Królowa Kapłana Niepokalana Dziewica Marja jest moją Matką i jest również i twoją matką. Wybrałem Ją dla nas obu. Ozdobiłem Ją łaskami i czystością. Obsypałem Ją wszelkiemi …