Kapłanie, jest uprzywilejowanym dzieckiem Maryi

Przed śmiercią swoją powierzyłem Jej pieczy macierzyńskiej św. Jana, ucznia umiłowanego. Przedstawia! wówczas wszystkich wiernych, lecz przede wszystkiem mych uprzywilejowanych kapłanów. Oddaleni cię wówczas również mej Matce i to we …