Jezus, Pociechą Kapłana

II. Jezus, Pociechą Kapłana Synu mój, nikt tak jak ja, nie współczuje z cierpieniami wewnętrznemi, które cię czasem przygniatają. Ileż razy serce twe odczuwa boleśnie to osamotnienie, które jest spowodowane …