Dialog – Dia Logos

św. Jan Paweł II usilnie zachęcał do Dialogu rodziny ludzkiej, które ma odbywać się poprzez Dia Logos – Jednoczenie siebie i innych z Logosem Boga Ojca tj. Jezusem Chrystusem.