Dlaczego cierpienie jest formą Miłości?

W obliczu skażenia i zarażenia się kłamstwem, uwolnieniem egoizmu, złymi ambicjami, okrucieństwem i obojętnością Miłość zawsze przybiera formę cierpienia.