Zaniedbania głoszenia Prawdy są grzechem

Nie zaniedbuj my pójścia i głośmy Ewangelię, Prawdę w porę i nie w porę wszelkiemu stworzeniu. Obnażajmy ukrywane i nawarstwione kłamstwa.