Dlaczego zbyt wielu zawiera związek małżeński na gruncie fantazji?

Dlaczego wielu Polaków i Katolików zawiera związek małżeński na gruncie fantazji? Dlatego, że wykasowano nam skutecznie przez kilka ostatnich wieków filozofię z przedszkoli, szkół i uniwersytetów. To co nam z filozofii przekazywano, to były parodie. To było to po to uruchomione, by zdeprawować nas do końca, czego innymi środkami politycznymi, medialnymi nie potrafiono. Zdeprawować do końca, bo Katolików trzeba wykończyć. Najlepiej ich wykończyć, jeżeli im się zdeprawuje rozum. Wtedy jest to prosta droga do niewiary. Wiara bez rozumu to absurd. Wiara bez rozumu, to jest tak jak bezdomny człowiek, nie ma domu. Pan Bóg nie daruje łaski gdzieś tam, o wrzuca w zlepek, którym jest człowiek. Człowiek nie jest zlepkiem popędów, jak chciałby go zdefiniować Zygmunt Freud. Czy neokomuna światowa. Człowiek to taki geniusz, – no nie mogę się nadziwić, bytowością człowieka. Każdy z was jest ewidentnym cudem Boga Żywego. Jest taką prawdą, że można codziennie z nią przebywać 24h na dobę i nie móc się nadziwić, że ta siostra, ten brat jest to taki cud. Kiedy ustawię rozum na prawdę o człowieku, wtedy będę to przeżywać i w sensie ziemskim, i wiekuistym.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw