Sługa i Mistrz

Sługa nie może być jednocześnie mistrzem, gdyż jako mistrz przez kłamstwo egoizmu nigdy Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi służyć nie będzie.