Mężczyzna i kobieta tworzy jeden związek małżeński, innego nie tworzy.

Wy podtrzymujecie bytowość, którą ktoś chciałby zerwać, ale nie potrafi. Twierdzenie o tym, że związek rozwiedzionych jest jednością, jeśli czyni to świadomie jest kłamstwem. Takiego czegoś jak związek rozwiedzionych i małżeństwo – nie ma. Związek rozwiedzionych nie jest bytową prawdą małżeńską. Dlatego, że ich, albo jednej strony małżeństwo trwa. Jeżeli ktoś jest jednym małżonkiem, jeden raz innego związku małżeńskiego nie tworzy, wykluczone. Możesz jako mężczyzna i kobieta tworzyć tylko jeden związek małżeński. W związku z tym, w jaki absurd wprowadzają nas niektórzy, nawet o dziwo w przestrzeni Kościoła, że związek rozwiedzionych miałby być rzekomo ważniejszą prawdą od związku małżeńskiego. Od kiedy? Gdzie tak pisze Bóg? Gdzie tak urząd nauczycielski Kościoła naucza? Deprawujecie umysły ludzkie. Ktokolwiek by to nie był, czy z naszych braci kapłanów czy ludu bożego, nikt nie ma prawa tak powiedzieć, że istnieje prawda małżeńska o związku rozwiedzionych. Absurd, wykluczone. Jeżeli ktoś utworzył jeden związek małżeński, jeżeli tylko jedna strona trwa, ten związek istnieje, jako prawda bytowa, której druga strona nie może rozerwać, ponieważ nie ma władzy.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw