Wielu niewinnym ludziom trudno jest ślubować wierność Świętej Woli Boga

Kiedy odważni wyświęceni słudzy decydują się powstać i bronić Prawdy Moich Nauk, strasznie cierpią. Są oskarżeni o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.
Widzicie dzieci, Prawda Mojej Nauki wypowiadana przez Moje wyświęcone sługi, traktowana jest jak kłamstwo.
Zamiast tego jako prawda przedstawiane są kłamstwa, te przekręcone wersje Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.
Szatan odniósł zwycięstwo nad tyloma duszami, w tym liderów wewnątrz Mojego własnego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest ślubować wierność Mojej Świętej Woli.
Jakże zostałem opuszczony i zepchnięty na bok dla umożliwienia, aby kłamstwa, osadzone w umysłach Moich wyświęconych sług, zostały przez większość zaakceptowane.
Te nikczemne kłamstwa rozszerzają się jeszcze dalej.
Źródło: Księga Prawdy