Potrzeba dziś Miłości.

Ps CXVIII .28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. 29 Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki. Potrzeba dziś bardzo dużo: Łaski, Światła, …