Cud, który uratuje człowieka, nie tknie jego wolnej woli.

I Kor XIII.5 (Miłość) nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

Dlatego tylko cud może uratować ludzką rasę. Ale ten cud może nastąpić dopiero wtedy, kiedy Ja, Bóg, Stwórca wszystkiego, co jest, będę mógł zapewnić, żeby wolna wola człowieka pozostała nietknięta. Nigdy nie wolno ingerować w ten Dar wolnej woli. Kiedy człowiek ofiaruje ją jako dar dla Mnie, jest to najcenniejszy i najdoskonalszy dar ze wszystkich.
Źródło: Księga Prawdy

I Kor XIII.6 (Miłość) nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.