w jaki sposób powinnaś ganić bliźniego, nie dając się zwieść diabłu lub swemu słabemu wzrokowi.

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI
CV – Powtórzenie poprzedniego z dodatkiem o naganie bliźniego.

Zaspokoiłem więc, najdroższa córko, twe pragnienie, tłumacząc ci to, o co prosiłaś, to jest w jaki sposób powinnaś ganić bliźniego, nie dając się zwieść diabłu lub swemu słabemu wzrokowi. Poza wyraźnym objawieniem pochodzącym ode Mnie i dotyczącym grzechu poszczególnego, nagana twoja powinna być zawsze ogólna. Powinna być złączona z pokorą i zachowywać miarę, którą ci wskazałem i która polega na jednoczesnym ganieniu siebie, gdy ganisz innych.

Rzekłem ci następnie i powtarzam, że nie wolno sądzić stworzeń w ogólności, sług moich w szczególności, wnioskując o wewnętrznym stanie ich duszy z ich pogody lub smutku.
Rzekłem ci już powód, dla którego nie możesz sądzić, omyliłabyś się w swym sądzie. Dla bliźniego winniście ty i inni mieć współczucie. Sąd pozostawcie Mnie.

Wyłożyłem ci też naukę i podstawowa zasadę, którą powinnaś wpajać w ludzi, gdy przyjdą do ciebie z prośbą o radę, aby wyjść z ciemności grzechu śmiertelnego i kroczyć drogą cnoty. Ucz ich, jako zasady i podstawy, miłości cnoty przez poznanie siebie i dobroci mej dla nich i żądaj od nich, aby umartwiali i unicestwiali własną wolę i w niczym nie sprzeciwiali się Mnie. Wskaż im też pokutę jako narzędzie, a nie jako cel główny, jak się rzekło. Pokuta nie powinna być również jednaka dla wszystkich, lecz wymierzana według wytrzymałości, możliwości i warunków każdego. Zależnie od tego jedni używać będą mało, inni dużo tych środków zewnętrznych.

Nie wolno ci ganić, rzekłem, bliźniego za błąd poszczególny, lecz tylko ogólnie, w sposób, jaki ci wskazałem. Nie chcę jednak, abyś myślała, że widząc wyraźny błąd, nie możesz zganić go w cztery oczy. Owszem możesz i nawet gdyby ktoś się upierał i nie chciał się poprawić, wolno ci ujawnić grzech dwóm lub trzem osobom. Jeśli i to nie pomoże, powiedzieć o tym mistycznemu ciału świętego Kościoła (por. Mt 18,15-17). Lecz powtarzam, nie wolno ci tego czynić za każdym twoim widzeniem lub uczuciem, które powstaje w duszy twojej. Nawet gdybyś była świadkiem grzechu, nie powinnaś się spieszyć, póki nie zdobędziesz niewątpliwej pewności lub nie otrzymasz ode Mnie w duchu swym wyraźnego objawienia. I nawet wtedy powinnaś użyć sposobu nagany, jaki ci podałem. Jest to sposób najpewniejszy, aby diabeł nie mógł cię oszukać pod płaszczykiem miłości bliźniego.

św. Katarzyna ze Sieny