Nie pozwólmy odciąć nas od poznania Prawdy

Diabeł opróżnia ludzkie umysły z prawdy. Najważniejszą misją szatana jest zabić prawdę w człowieku, bo wtedy człowiek ginie. Wtedy człowiek jest tym martwym drzewem figowym z Ewangelii. Pan Jezus nie przypadkowo użył tego pojęcia “martwe drzewo”, “obumierające drzewo”. Im bardziej rozum odetniemy od poznawania prawdy, to nie ma większej tragedii dla ludzkiego intelektu. Nie ma. Zabierze się człowiekowi urzędy, tytuły, poniży, zdegraduje, ośmieszy, czy na forum publicznym, wewnętrznym, w domu, tego się wszystkiego kompletnie nie bójcie, tak długo jak długo w rozumie jesteście za Prawdą. Nikt prawdy o waszym małżeństwie nie skasuje. Nie ma takiej mocy, bo Bóg tego nie czyni, a nikt inny nie ma takiej władzy. Nawet, żeby się diabeł z wszystkimi niewolnikami piekła sprzęgli, żeby jeden ludzki rozum złamać, nie złamią. Taką potęgą dysponujemy. Gdyby najwięksi politycy wpływowi świata wiedzieli odrobinę o potędze intelektu, to by całkowicie inne strategie polityczne opracowali dla ludzkości. Oni zielonego pojęcia nie mają o potędze ludzkiego intelektu. Nie rozumieją, że porównanie arsenału militarnego, całego, z jednym intelektem ludzkim, nie ma porównania. Takim geniuszem jest rozum. Dlatego człowiekowi prawdy tak dobrze żyć, bo on jest i z Bogiem i z każdą prawdą tego świata zjednoczony. Nawet żeby małżonek sam przekreślił prawdę o sobie przed wami, a wy będziecie trwać w prawdzie o nim, uratujecie go.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw