Moc wolnej woli

II P I .10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.

Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną. Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
Mogę tylko prosić.
Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach. Może on stawiać żądania o charakterze silnego przymusu, z którym bardzo trudno będzie walczyć, taka jest jego moc.
Księga Prawdy

Ps CXXI .3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.