21 Maj 2013

 • Czy przez moc mej Miłości mogę zbawić ludzi?
 • Hbr3.12 Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego.

  Św. ojciec Pio
  Usiłuj postępować zawsze zgodnie z wolą Boga w każdym przypadku i nie lękaj się. Ta zgodność jest pewną drogą, aby dojść do nieba

  Tomasz a Kempis
  A więc znośmy z pokorą wszelkie pokusy i udręki ufając Bogu, bo wybawi On i podniesie pokornych.

  Św. Augustyn
  Zgoła na to wygląda, że nigdy nie poznalibyśmy takich wyrażeń jak “złoty deszcz”, “łono”, “omamić”, “sklepienie niebieskie” i wielu innych w tekście zapisanych, gdyby nam Terencjusz nie przywiódł tego młodego nicponia, który usprawiedliwić próbuje cudzołóstwo przykładem Jowisza.

  Św. Jan od Krzyża
  Niektórym dany jest “anioł szatana” (Kor 12, 7), tj. duch nieczystości, aby smagał zmysły gwałtownymi obrzydliwymi pokusami. Ducha zaś nęka wstrętnymi obrazami i bardzo żywymi myślami w wyobraźni; są one czasem dla niej większym udręczeniem niż śmierć.