Matka i Królowa Kapłana

ZAKOŃCZENIE Matka i Królowa Kapłana Niepokalana Dziewica Marja jest moją Matką i jest również i twoją matką. Wybrałem Ją dla nas obu. Ozdobiłem Ją łaskami i czystością. Obsypałem Ją wszelkiemi …

Kapłanie, jest uprzywilejowanym dzieckiem Maryi

Przed śmiercią swoją powierzyłem Jej pieczy macierzyńskiej św. Jana, ucznia umiłowanego. Przedstawia! wówczas wszystkich wiernych, lecz przede wszystkiem mych uprzywilejowanych kapłanów. Oddaleni cię wówczas również mej Matce i to we …

Kapłanie, kochaj swoją Matkę

Kochałem i kocham swą Matkę nad wszystkie stworzenia razem wzięte. Ale też pragnę, abyś ty, mój Kapłanie, który jesteś drugim Chrystusem, kochał Ją również, jak ja Ją ukochałem. Nie stawiałem …

Jezus nagrodą Kapłana

III. Jezus nagrodą Kapłana Ja sam będę twą nagrodą wspaniałą. I już tu na tej ziemi daję ci przedsmak tej zapłaty. Przedsmakiem owym jest zażyłość, do jakiej dopuszczam swego Kapłana, …

Kapłanie, jeśli ufasz – zwyciężysz

Jestem Chrystusem, Zwycięzcą grzechu i śmierci. Potęgi ciemności srożą się przeciw mojemu Kościołowi i przeciw jego dzieciom. Ale nie lękaj się: Jestem Królem królów, Bogiem zastępów. Wszyscy moi wrogowie nieskończenie …

Kapłanie raduj się Panem Jezusem

Raduj się ze mną, mój Kapłanie i Przyjacielu. Raduj się ze zwycięstw, jakie ustawicznie odnoszę w duszach. Przyjaciele moi liczą się na miljony, a wielu z nich jest dla mnie …