Już czas

J 2, 19: Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Mt 12, 25: Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: …