Przestroga, by głosząc Słowo Boże nie stać się jak Faryzeusz.

Dlaczego Pan Jezus tyle krytycznych słów skierował do Faryzeuszów?

Dlaczego Ewangeliści zapamiętali tak wiele tych słów krytyki Pana Jezusa?

Bo ta krytyka dotyczy ludzi pobożnych, szukających Boga, nawróconych, troszczących się o tradycję, Prawo, naród, jako wybrany naród przez Boga, ale…

św. Bonawentura: (Kazanie De S. Maria Magdalena, Opera omnia, Ad Claras Aquas, t. IX). „Faryzeuszami są ci, którzy uważają się za dobrych przez wzgląd na swe zewnętrzne dzieła, a tym samym nie posiadają łez skruchy”.

cdn.