5. Różnice między Mszałem Rzymskim z 1956r, a 1963r.

Mszał Rzymski 1956r

str. 840

PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚW. I DO KOMUNII

Kapłan, o ile mu na to czas pozwala, odmawia przede mszą św. następujące modlitwy. Wierni mogą je razem z nim odmawiać. Stanowi to doskonałe przygotowanie do mszy i komunii św. o ile tej nie można w czasie mszy św. przyjąć. Przygotować się razem z Kościołem i wraz z nim dziękować Bogu, to zapewnić sobie dobra Komunię św. i pełne uczestnictwo w ofierze ołtarza i krzyża.

Papież Pius XI udzielił odpustu 5 lat tym, którzy odmówią modlitwy przede mszą, – a odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami tym, którzy odmawiają je przez cały miesiąc.

Ant. Nie racz pamiętać, Panie, na występki nasze, albo rodziców naszych i nie chciej nas karać za grzechy nasze, (w czasie wielk. Alleluja).

Ant. Ne reminiscaris, * Domine, delicta nostra vel parentum nostrorum, neque vindictam sumas de peccatis nostris (T.P. Alleluja).

Mszał Rzymski 1963r

reprint Warszawa 2012