4. Różnice między Mszałem Rzymskim z 1956r, a 1963r.

Mszał Rzymski 1956r

MSZAŁ RZYMSKI

Z DODANIEM

NABOŻEŃSTW NIESZPORNYCH

O.G. LEFEBVRE, BENEDYKTYN

PRZEKŁAD POLSKI

OPRACOWALI MNISI

OPACTWA W TYŃCU

Mszał Rzymski 1963r

reprint Warszawa 2012

MSZAŁ RZYMSKI

PRZEKŁAD POLSKI I OBJAŚNIENIA

OPRACOWALI O.O. BENEDYKTYNI

Z OPACTWA TYNIECKIEGO