3. Różnice między Mszałem Rzymskim z 1956r, a 1963r.

Mszał Rzymski 1956r
str. 566
W Wielką Sobotę po nabożeństwie, względnie w Niedzielę rano, święci się pokarmy (chleb, mięso, jaja tzw święcone). Zwyczaj ten powstał prawdopodobnie dlatego, że po długotrwałym poście, Kościół chciał przez to poświęcenie zapobiec ewentualnym przekroczeniom chrześcijańskiej wstrzemięźliwości. Jajko wielkanocne jest symbolem życia, które powstaje z grobu (skorupa). I tu jeszcze raz widzimy, jak Kościół, a w ślad za nim liturgia, dopatruje się w całej naturze, nawet martwej, obrazu życia nadprzyrodzonego, a z drugiej strony, stara się przepromienić wszechświat łaską, której nam udzielił Chrystus zmartwychwstały.

Mszał Rzymski 1963r
reprint Warszawa 2012
str. 373
WIELKA SOBOTA

Po południu odbywa się poświęcenie pokarmów przeznaczonych do spożywania w Niedzielę Zmartwychwstania.