1. Różnice między Mszałem Rzymskim z 1956r, a 1963r.

Mszał Rzymski 1956r
str. 882
Kapłan pochyla się i mówi z wiernymi (ministrant dzwoni):
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. * Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Czyniąc znak krzyża:
Benedictus qui venit in nomine Domini. * Hosanna in excelsis.

Mszał Rzymski 1963r
reprint Warszawa 2012
str. 604
Kapłan pochyla się i mówi z wiernymi (ministrant dzwoni):
Sanctus, / Sanctus, / Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. / Hosanna in excelsis. / Benedictus qui venit in nomine Domini. / Hosanna in excelsis.