In vitro dla opornych

Kry­te­ria moralne osądu: 1. Sta­tus cywilny daw­ców gamet 2. Struk­tura aktu zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­wego 3. Spo­sób pozy­ski­wa­nia gamet 4. Stan bez­pie­czeń­stwa zygot (przy pro­duk­cji i kon­ser­wa­cji) 5. Los embrio­nów nad­licz­bo­wych 6. …

Pomyliłem się co do In vitro

7 sierpnia 2015 pisałem: In vitro = Eugenika + Rasizm + Ludobójstwo powinno być: In vitro = NeoEugenika + NeoRasizm + NeoLudobójstwo Dokonują tego “kochający” rodzice na swoich dzieciach (traktujących …

In vitro = Eugenika + Rasizm + Ludobójstwo

In vitro – z języka łacińskiego “na szkle” – skrót on in vitro fertilisation (zapłodnienie na szkle), zapłodnienie pozaustrojowe. Określenie in vitro stosuje się jako synonim wielu technik wspomaganego rozrodu, …