Cz.1. Synteza całości dziejów, żeby w nich bardzo precyzyjnie odczytać, z jakimi wyzwaniami mamy dziś do czynienia w całym wymiarze kultury, czyli tego co się nazywa dziełem człowieka.

1/11 Elity czy technokraci? Pułapki państwa totalitarnego i drogi wyjścia – ks. Tadeusz Guz

Synteza całości dziejów, żeby w nich bardzo precyzyjnie odczytać, z jakimi wyzwaniami mamy dziś do czynienia w całym wymiarze kultury, czyli tego co się nazywa dziełem człowieka. Rozumienie elit najkrócej można podzielić na dwa zasadnicze etapy:
1 Metafizyczno-chrześcijański w interpretacji katolickiej
2 Rewolucyjny, w sensie parcjalnym (częściowym) lub totalnym (całkowitym)
Dla starożytnych mędrców jak Sokrates, Platon czy Arystoteles ideałem była doskonałość. Człowiekiem, który stanowił elitę ludzkości stanowili mędrcy. Stąd panowanie najlepszych było tym ideałem ładu i porządku w starożytnej koncepcji świata, który słusznie nazwano kosmosem, bo został jakoś przez jakąś Boską istotę w sposób dalece doskonały ukonstytuowany. Ponieważ człowiek jakoś pochodzi z doskonałego świata, więc zrozumiałym jest, że całe ustawienie bytu ludzkiego było na doskonałość w szerokim tego słowa znaczeniu. Czy to była mądrość u Arystotelesa, czy też dobroć u Platona i Sokratesa.
4:05

żródło: https://www.youtube.com/watch?v=_3-mj142ERA#t=190

1 komentarz do “Cz.1. Synteza całości dziejów, żeby w nich bardzo precyzyjnie odczytać, z jakimi wyzwaniami mamy dziś do czynienia w całym wymiarze kultury, czyli tego co się nazywa dziełem człowieka.

  1. Pingback: Cz.2. Wszystko: Dobro, Piękno, Mądrość, Miłość jako synteza świętości, czyli szczyt bycia elitą. |

Możliwość komentowania została wyłączona.