Nieposłuszna żona Lota

Rdz 19.17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: “Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej …