Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew – mówi Jezus -, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Słowo Boże trwa na wieki. Zawsze aktualne.

J6.53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
(To mowa o dzisiejszym Kościele Katolickim)

60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy?

(Iluż dzisiaj gorszą Słowa Jezusa głoszone przez oddanych mu wiernych)

66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło.
(Protestanci, kalkulują by racjonalistycznie sobie tłumaczyć Słowo Boga)
67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
(Jezus dzisiaj pyta każdego z osobna)
68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga» 70 Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem».
(Niestety, ale diabły są w Kościele Katolickim, ale jest też i Skała)

Jezus nie goni za tymi co odeszli, nie tłumaczy się im. Wielu jest powołanych – garną się dla chleba – ale nie wielu jest wybranych, którzy pokornie robią to co jest zgodne z Wolą Bożą.

Jesteś dzieckiem, to idź ślepo za głosem ojca i matki. Nie czekaj, aż dorośniesz i zrozumiesz, idź już dziś za Głosem Ojca i Kochającej Matki.

W Dialogu o Bożej Opatrzności spisanej przez Świętą Katarzynę ze Sieny jest napisane:
Most ten zbudowany jest z kamieni, aby deszcz, który może nadejść, nie wstrzymał podróżnego. Czy wiesz, jakie to kamienie? Są to kamienie prawdziwych i rzetelnych cnót. Kamienie te nie wchodziły w budowę przed męką Syna mojego; przeto ludzie doznawali przeszkody, bo nikt nie mógł dojść do celu swego, choć starał się iść drogą cnoty, bo niebo nie było jeszcze otworzone kluczem krwi. Deszcz sprawiedliwości nie pozwalał przejść.
Lecz potem, gdy kamienie zostały przyciosane i ułożone na ciele Słowa, słodkiego Syna mojego (por. Ps 128,3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. oraz l Kor 3,11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.), który, jak ci rzekłem, jest mostem. On dla spojenia ich zaprawił wapno krwią swoją, l zmieszał krew z wapnem boskości, z siłą i ogniem miłości.
Mocą moją kamienie cnót weszły w budowę spoczywającą na Nim samym, bo nie ma cnoty, która by nie była ugruntowana na Nim, i wszystkie od Niego mają życie. Nikt nie może posiąść cnoty, darzącej życiem łaski, jak tylko przez Niego, idąc za śladem i nauką Jego. On wykończył cnoty, On ułożył je jako kamienie żywe, które spoił swą krwią, aby każdy wierny mógł przejść łatwo, bez służalczej obawy przed deszczem boskiej sprawiedliwości, chroniony przez miłosierdzie, które zstąpiło z nieba przez Wcielenie Syna mojego.
Jak się to niebo otwarło? Kluczem krwi Jego. Jakoż widzisz, że most jest zbudowany, i osłaniany przez miłosierdzie. Na moście tym jest gospoda, w ogrodzie świętego Kościoła, która posiada i rozdaje chleb życia i daje pić krew. aby podróżni, którymi są stworzenia moje, nie padli z trudu w swej drodze. Dlatego zarządziła moja miłość, aby tam rozdawano Krew i Ciało Jednorodzonego Syna mojego, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka.

Łk22.19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: “To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: “Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

1 komentarz do “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew – mówi Jezus -, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

  1. Pingback: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew – mówi Jezus -, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. | Biały, bardzo biały

Możliwość komentowania została wyłączona.