• Archiwum kategorii z Pisma Świętego
 • Pokemon Go – gdzie i jak szukać – niezbędnik, instrukcja – znajdziesz Go

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Księga Izajasza 34.16 Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie:

  Pierwsza Księga Samuela 16.17 Saul odrzekł sługom: «Dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do mnie!»

  Księga Amosa 5.14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
  Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
  tak jak to mówicie.

  Księga Barucha 4.28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga,
  tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.

  Księga Mądrości 1.1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy!
  Myślcie o Panu właściwie
  i szukajcie Go w prostocie serca!

  Księga Izajasza 45.19 Nie przemawiałem potajemnie,
  w ciemnym zakątku ziemi.
  Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
  „Szukajcie Mnie bezskutecznie!”
  Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,
  oznajmia to, co godziwe.

  Księga Jeremiasza 5.1 Przebiegnijcie ulice Jerozolimy,
  zobaczcie, zbadajcie
  i przeszukajcie jej place,
  czy znajdziecie kogoś,
  czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie,
  szukał prawdy,
  a przebaczę jej.

  Księga Psalmów 105.4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
  szukajcie zawsze Jego oblicza!

  Księga Sofoniasza 2.3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
  którzy pełnicie Jego nakazy;
  szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
  może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

  Ewangelia Łukasza 11.9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

  Księga Izajasza 55.6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
  wzywajcie Go, dopóki jest blisko!


 • Lectio Divina

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Żyć w rytmie Słowa Bożego.
  Kiedy Bóg nam się Objawia w Swoim Słowie, Objawia także nas samych.
  Bóg naszymi oczami czyta nam Święty Tekst, mówi nam o naszym życiu.
  Oczami Boga mogę poznać prawdę o własnym życiu.
  Słucham co mówi Bóg, nie to co mówi człowiek.
  Modlitwa wyrasta ze Świętego Tekstu Boga.

  Otworzyć Święte Słowo Boga i czytać i słuchać. Czytanie zamienić w słuchanie.
  Co mówi Bóg?
  Czy czytając Słowo Boże czytam je Bogu narzucając Mu własne myśli?
  Bóg nie chce by Święte Słowo było przede mną, ale aby było we mnie.
  Nie jest ważne czy się Słowo Boże rozumie, ale czy z Wiarą i Miłością przyjmuję, bym pamiętam.

  Co Bóg mówi do mnie? Co Bóg mówi o mnie?
  Bóg mówi do serca-epicentrum osoby ludzkiej, wyprowadza na pustynię by mówić do serca, miejmy dobry kontakt z własnym sercem.
  Po zbieraniu jest moment trawienia, kiedy Słowo Boga dotrze do mnie i konfrontuje mnie ze swoim życiem. Przyglądam się sobie prawdziwie jak w lustrze, błogosławiony moment kryzysowy. Słowo Życia ożywia z tego co jest we mnie martwe.

  Serce reaguje oporem, gniewem, walką, albo uwielbieniem Boga.
  Czy pozostaję po stronie Słowa Boga. Modlitwa i postawa Serca, by zająć stanowisko wobec Boga i siebie.
  Letniość i obojętność największe zagrożenie, bo nie wiemy co się z nami dzieje.

  Zjednoczony z Bogiem mogę być spokojny, bo wtedy jestem zjednoczony ze sobą i ze światem.
  Czytanie Biblii dobrze robi na serce, oczy i uszy.

  ks. Krzysztof Wons
  https://www.youtube.com/watch?v=xkP4vDIOxGs


 • II Księga Machabejska IV, nie-arcykapłan Jazon i Menelaos

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II Księga Machabejska
  IV.

  7 …w niegodziwy sposób dostał się na arcykapłańskie stanowisko Jazon, brat Oniasza.
  8 W czasie spotkania obiecywał on królowi trzysta sześćdziesiąt talentów w srebrze, a ponadto z innych jakichś dochodów osiemdziesiąt talentów. 9 Ponadto jeszcze zobowiązał się do wypłacenia innych stu pięćdziesięciu, jeżeli mu będzie dozwolone urządzić własnym kosztem gimnazjum i efebion, a mieszkańców Jerozolimy zapisać jako Antiocheńczyków. 10 Król zgodził się, a kiedy on objął władzę, zaraz zaczął narzucać swym rodakom grecki sposób życia.
  11 …Burząc Prawem uświęcone urządzenia, wprowadzał zwyczaje przeciwne Prawu. 12 Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjum i najlepszych młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza. 13 Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie-arcykapłana Jazona, 14 że kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, zaraz na sygnał [do rzucania] dyskiem spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z Prawem ćwiczeniach palestry. 15 Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. 16 Oto dlaczego znaleźli się w trudnym położeniu: w tych [bowiem], których życie chcieli naśladować i do których chcieli się upodobnić, znaleźli wrogów i ciemiężycieli. 17 Występowanie bowiem przeciwko Bożym prawom nie ujdzie bezkarnie, ale to się okaże w chwili, która nastanie.

  18 Gdy w Tyrze wobec króla obchodzono co pięć lat urządzane igrzyska, 19 bezecny Jazon wysłał jako widzów rzekomych przedstawicieli Jerozolimy, będących Antiocheńczykami. Zabrali oni ze sobą trzysta drachm w srebrze na ofiarę dla [boga] Heraklesa. Sami jednak ci, którzy je zabrali, uważali, że nie można i nie wypada ich złożyć na ofiarę, ale że trzeba je oddać na inny cel. 20 Tak więc to, co wysyłający przeznaczyli na ofiarę dla Heraklesa, dzięki przewożącym poszło na budowę trójrzędowców.

  23 Po upływie trzech lat Jazon posłał do Menelaosa, brata wyżej wspomnianego Szymona, aby odwiózł pieniądze dla króla i doprowadził do końca podjęte już pilne sprawy. 24 On zaś stawiony przed króla olśnił go pozorami wpływów, zdobył więc dla siebie godność arcykapłańską, ofiarowując o trzysta talentów więcej od Jazona. 25 Zaopatrzony w listy królewskie wrócił z powrotem. Nie wykazał on wcale cech godnych stanowiska arcykapłana, bo tylko dyszał zawziętością okrutnego tyrana i złością dzikiego zwierza. 26 Tak więc Jazon, który wygnał podstępnie własnego brata, sam został przez drugiego wygnany i zmuszony uciekać do kraju Ammonitów. 27 Menelaos zaś objął władzę, nic jednak nie wypłacił z tych sum, które obiecał królowi,

  39 Gdy Lizymach za zgodą Menelaosa popełnił wiele świętokradztw w mieście, a wieść o tym rozeszła się na zewnątrz, ludność zbuntowała się przeciw Lizymachowi. Wiele jednak złotych przedmiotów było już roztrwonionych. 40 Kiedy zaś tłumy podniosły się, a ich gniew doszedł do szczytu, Lizymach uzbroił blisko trzy tysiące ludzi i rozpoczął niesprawiedliwe, gwałtowne postępowanie. Dowódcą był pewien Auranos posunięty w latach i nie mniej w głupocie. 41 Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie, drudzy za kije, niektórzy zaś nabrali leżącego tam piasku i jeden przez drugiego rzucali na ludzi Lizymacha. 42 Skutkiem tego wielu z nich poranili, niektórych nawet zabili, wszystkich zaś zmusili do ucieczki. Samego świętokradcę zamordowali koło skarbca.
  43 W tych sprawach zostało wszczęte dochodzenie przeciwko Menelaosowi. 44 Trzech mężów z rady starszych wniosło oskarżenie przeciw niemu, gdy król przybył do Tyru. 45 Menelaos widząc, że jest zgubiony, obiecał Ptolemeuszowi, synowi Dorymenesa, wielką sumę, aby ułagodzić króla. 47 Uwolnił on Menelaosa, winnego wszystkiego zła, o jakie był oskarżony, nieszczęśliwych zaś, którzy byliby uniewinnieni, nawet gdyby ich oskarżono przed Scytami, skazał na śmierć. 50 Menelaos zaś pozostał na stanowisku dzięki chciwości tych, którzy mieli władzę, będąc zaś głównym prześladowcą rodaków umacniał się w złu.


 • Obawy o stan ducha nawróconych

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  2 Kor 12, 20: Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. żeby przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni.
  2 Kor 12, 21: Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.


 • Myślę o innych – grzesznicy! To duży błąd!

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Łk 13, 1: W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
  Łk 13, 2: Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
  Łk 13, 3: Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.


 • Nawracajmy się, zamiast mówić o zbliżającej się wojnie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  1 Tes 1, 8: Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
  1 Tes 1, 9: Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
  1 Tes 1, 10: i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.


 • Konsekwencje drwiny z Boga i Jego Przykazań

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ez 16.35 Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego! 36 Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swoją nagość, uprawiając nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami, a także za krew twoich synów, których im ofiarowałaś – 37 za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków, w których miałaś upodobanie, i wszystkich tych, których miłowałaś, jak również i tych wszystkich, których nienawidziłaś. Tak, Ja zgromadzę ich ze wszystkich stron przeciwko tobie i odsłonię twą nagość przed nimi, aby zobaczyli całą twoją nagość. 38 Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości.

  Na 3.5 «Oto Ja przeciw tobie! – wyrocznia Pana Zastępów! –
  i podniosę twe szaty na oblicze twoje,
  i ukażę narodom twą nagość,
  a królestwom – twą sromotę.
  6 I rzucę na ciebie obrzydliwości,
  i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko».
  7 I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie,
  i zawoła: «Spustoszona Niniwa!»
  Któż ulituje się nad nią?
  Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie


 • a śmierci już odtąd nie będzie.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Najświętsza Maryja Panna mimo ciężkiej próby, całą swoją Wolą zadecydowała i zaufała w pełni, aż do końca Bogu.

  My, mimo pobożności, tylko mówimy o Bogu.

  Gdy zaufamy Bogu, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił swoich, nastanie nowa ziemia i nowe niebo.

  Ap 21.1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
  bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
  i morza już nie ma.
  2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
  ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
  przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
  3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
  „Oto przybytek Boga z ludźmi:
  i zamieszka wraz z nimi,
  i będą oni Jego ludem,
  a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
  4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
  a śmierci już odtąd nie będzie.
  Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
  już [odtąd] nie będzie,
  bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
  5 I rzekł Zasiadający na tronie:
  „Oto czynię wszystko nowe”.
  I mówi:
  „Napisz:
  Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”.


 • Zrozumieć Boga, to nie sprawa rozumu, ale Łaski.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego w sposób Biblijny. Każdy zawód, hobby, region, naród ma indywidualny język wypowiedzi, retoryki czy zrozumienia. Bóg rozmawia z nami wieloznacznie z perspektywy tego co było, jest i będzie. Rozważając Pismo Święte można próbować zrozumieć grę Słów Boga.
  Nie sięgając po Lekturę Słowa Bożego lepiej dać sobie spokój z próbami interpretacji proroctw czy przepowiedni czasu obecnego i przyszłego, bo siebie samego i innych można poranić duchowo.

  Mt 6, 32: Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
  Mt 6, 33: Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
  Mt 6, 34: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

  W Piśmie Świętym zapisano wszystkie wydarzenia wraz z konsekwencjami, a dzięki Łasce jesteśmy w stanie dopasowania się tego co ma być z tym co już było.

  Rz 9, 16: [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.